فروشگاه اینترنتی فایل

فروشگاه اینترنتی فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام
مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری
مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان
مبانی نظری و پیشینه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده

مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده
مبانی نظری و پیشینه رهبری تحولی و سازمان یاد گیرنده

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM
مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانیEFQM

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری
مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار
مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان
مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمند سازی و هوش عاطفی با کیفیت خدمات

مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمند سازی و هوش عاطفی با کیفیت خدمات
مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمند سازی و هوش عاطفی با کیفیت خدمات

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت هزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده

پاورپوینت هزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده
این پاورپوینت در مورد هزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده در 88 اسلاید کامل با افکت مناسب و شاملهزینه یابی سفارشات و هزینه یابی مرحله ای در نظام دائمی بهای تمام شده،تعیین بهای تمام شده سفارشات،تعیین بهای تمام شده سفارشات،نظام دائمی بهای تمام شده هزینه یابی مرحله ای،تعریف هزینه یابی مرحله ای،حسابداری صنعتی وومنابع م

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار در حسابداری صنعتی

پاورپوینت حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار در حسابداری صنعتی
این پاورپوینت در مورد حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده ی سربار در حسابداری صنعتی در 50 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل حسابداری مواد و گردآوری اقلام بهای تمام شده ی سربار در حسابداری صنعتی،گردآوری اقلام بهای تمام شده ،حسابداری صنعتی،گردآوری اقلام بهای تمام شده ی دستمزد،گردآوری اقلام بهای تمام شده ی سربار،روش تضمین، گردآوری و ثبت اقل

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

11 ازمایش مقاوت مصالح

11 ازمایش مقاوت مصالح
ازمایش های مقاوت مصالح، شامل 11 ازمایشتیر معینتیر نامعینکششخرپاتیر خمیدهجدار نازککرنش سنجیمرکز برش فتو الاستیکپیچشستون

توضیحات بیشتر

دانلود 44,000 تومان

پاورپوینت روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی

پاورپوینت روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی
این پاورپوینت در مورد روش جمع آوری اقلام و معادله کلی بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی در 38 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل روش جمع آوری اقلام و معادله کلی،بهای تمام شده کالای فروش رفته،محاسبه بهای تمام شده کالا، بهای تمام شده خدمات در موسسات بازرگانی و تولیدی، وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت بدهی های بلند مدت و سرمایه گذاریها در شرکت سهامی

پاورپوینت بدهی های بلند مدت و سرمایه گذاریها در شرکت سهامی
این پاورپوینت در مورد بدهیهای بلند مدت و سرمایه گذاریها درشرکت سهامی در 30 اسلاید کامل با افکت مناسب و شاملبدهیهای بلند مدت و سرمایه گذاریها درشرکت سهامی،بدهیهای بلند مدت،شرکت سهامی،سرمایه گذاری،اوراق قرضه ، اجاره عملیاتی، اجاره سرمایه ای ،سرمایه گذاریهای کوتاه مدت،سرمایه گذاریهای بلند مدت،اصول حسابداری وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود بررسی طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز برای سیستم ترمز ضدقفل ABS

دانلود بررسی طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز برای سیستم ترمز ضدقفل ABS
سیستم ترمز ضدقفل خودرو امروزه به یکی از تجهیزات اصلی خودروهای امـروزی تبـدیل شـدهاست ترمز ضدقفل جهت دست یافتن به بیشینه شتاب منفـی از طریـق جلـوگیری از قفـل شـدنچرخ ها در حین عملیات ترمزگیری طراحی شده است، زیرا در صورت قفل شدن چرخ ها در حـینعملیات ترمزگیری، فاصله توقف خودرو افزایش یافته و نیز فرمان پذیری خودرو کاهش م ییابـد در سیستم های متداول تر

توضیحات بیشتر

دانلود 25,000 تومان

پیداکردن دامنه با دامین اتوریتی بالا بدون نرم افزار

پیداکردن دامنه با دامین اتوریتی بالا بدون نرم افزار
دامنه های رنکدار دامنه های ازاد شده رنک دار دامنه های رنکدار ازاد فروش دامنه های رنک دار معرفی دامنه های رنکدار سایت دامنه های پیج رنکدار ازاد دامنه های رنک دار ir

توضیحات بیشتر

دانلود 90,000 تومان

دانلود پاورپوینت نقطه های کوانتومی جاسازی شده در نانو ساختارهای فوتونیکی

دانلود پاورپوینت نقطه های کوانتومی جاسازی شده در نانو ساختارهای فوتونیکی
ین فایل حاوی مطالعه پاورپوینت ب نقطه‌های کوانتومی جاسازی شده در نانو ساختارهای فوتونیکی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظاره پروژه

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظاره پروژه
ین فایل حاوی مطالعه پاورپوینت برنامه ریزی و نظاره پروژه می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

دانلود پاورپوینت برون سپاری فعالیت ها

دانلود پاورپوینت برون سپاری فعالیت ها
فایل پاورپوینت با موضوع بررسی برون سپاری فعالیت‌ها در حجم 55 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مواد مهندسی

دانلود پاورپوینت مواد مهندسی
فایل پاورپوینت با موضوع بررسی مواد مهندسی در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تجزیه و ترکیب کل قرآن کریم به صورت PDF

تجزیه و ترکیب کل قرآن کریم به صورت PDF
16 جلد جزوه ی تجزیه و ترکیب قرآن کریم به زبان عربی در فرمت PDF که در چهار فایل فشرده (هر فایل 4 جلد) برای استفاده شما آماده شده است جلد اول الفاتحهالبقره ۲۴۷ جلد دوم ۲۴۸البقرهالنساء۲۳ جلد سوم ۲۴النساءالمائده۸۱ جلد چهارم ۸۲المائدهالأعراف۸۷ جلد پنجم ۸۸الأعرافالتوبه۹۲ جلد ششم ۹۳التوبهیوسف۵۰ جلد هفتم ۵۱یوسفالنحل جلد هشتم الإسراءطه

توضیحات بیشتر

دانلود 3,900 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه اعتبارات اعطایی با سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی

مبانی نظری و پیشینه رابطه اعتبارات اعطایی با سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی
مبانی نظری و پیشینه رابطه اعتبارات اعطایی با سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه دولت الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه دولت الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه دولت الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی در صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی در صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی در صنعت بیمه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان

مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان
مبانی نظری و پیشینه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

مبانی نظری و پیشینه جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی
مبانی نظری و پیشینه جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه جذب سرمایه مشتری و بازاریابی اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه جذب سرمایه مشتری و بازاریابی اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه جذب سرمایه مشتری و بازاریابی اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام در اصول حسابداری

پاورپوینت شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام در اصول حسابداری
این پاورپوینت در مورد شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام در اصول حسابداری در 42 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام در اصول حسابداری،حقوق صاحبان سهام ،شرکتهای سهامی سازمان،تعریف شركت سهامی ،حقوق قانونی  سهامداران،حسابداری حقوق صاحبان سهام ،سود  نقدی  سهام ،سهام سرمایه ،سهام عادی،  سهام ممتاز،سهام  سرمایه

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

مبانی نظری و پیشینه جبران خدمات کل و بهره‌ وری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه جبران خدمات کل و بهره‌ وری منابع انسانی
مبانی نظری و پیشینه جبران خدمات کل و بهره‌ وری منابع انسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری
مبانی نظری و پیشینه توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری

مبانی نظری و پیشینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری
مبانی نظری و پیشینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان
مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیک و بیمه الکترونیکی

مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیک و بیمه الکترونیکی
مبانی نظری و پیشینه تجارت الكترونیك و بیمه الکترونیکی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات شفاهی

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات شفاهی
مبانی نظری و پیشینه تبلیغات شفاهی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت مقیاس های نگرش سنج

پاورپوینت مقیاس های نگرش سنج
پاور پوینت حاضر در رابطه با مقیاس های نگرش سنجش در قالب 32 اسلاید برای ارائه کلاس در دروس روان سنجی و روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی و ارشد گرده آوری شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری (تشكیل، تقسیم سود، انحلال)

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری (تشكیل، تقسیم سود، انحلال)
این پاورپوینت در مورد حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری، تشكیل،تقسیم سود،انحلال، در 90 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری،تشكیل،تقسیم سود،انحلال، حسابداری شركتهای تضامنی،اصول حسابداری،مفهوم شرکت تضامنی،خصوصیات شركتهاى تضامنى،شركتنامه،تقسیم سود و زیان،ورود و خروج شریک،انحلال شركت،سرمایه گذاری شركاء،سه

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری

پاورپوینت مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری
این پاورپوینت در مورد مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری در 95 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری،اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری،اصول و مفاهیم حسابداری،استانداردهای حسابداری ،اصل تحقق درآمد،اصل تطابق هزینه با درآمد،مفاهیم حسابداری،اصول حسابداری وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری

پاورپوینت اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری
این پاورپوینت در مورد اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری در 52 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری،اصول و مفاهیم حسابداری،استانداردهای حسابداری ،اصل تحقق درآمد،اصل تطابق هزینه با درآمد،مفاهیم حسابداری،اصول حسابداری، وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری

پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری
این پاورپوینت در مورد سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری در 45 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری،سیستم حقوق و دستمزد،اهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزد،حقوق و مزایای کارکنان،کسورات حقوق و مزایا،لیست حقوق و دستمزد،کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد،فوق العاده شغل،حسابدار

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری

پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری
این پاورپوینت در مورد کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری در 50 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری،کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی،وجه نقد،رویدادهای مالی،دارایی های شرکت،حسابهای دریافتنی،موجودی مواد و کالا،گزارش گری وجوه نقد در ترازنامه،مسئولیت های مدیریت وجوه نقد ،مبانی اعمال کنترل داخلی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری

پاورپوینت سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری
این پاورپوینت در موردسیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری در 40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری ،سیستم حسابداری دستی،دفترروزنامه عمومی،حسابهای دفاتر معین،حسابهای دفتر کل،دفاتر روزنامه اختصاصی،دفتر روزنامه برگشت از فروش و تخفیفات ،دفاتر روزنامه چند ستونی ،دفتر روزنامه تركیبی، وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری

پاورپوینت تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری
این پاورپوینت در مورد تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری در 40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری،علم بیونیک،معماری بیونیک،bionic،بیونیک و الهام از طبیعت،وومنابع می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان